فاصله

میتوانی تو به لبخندی این فاصله را برداری
تو توانایی بخشش داری.
دستهای تو توانایی آن را دارد
 که مرا
زندگانی بخشد.

 


/ 0 نظر / 3 بازدید