دلنوشته

دلتنگم دلتنگ و خسته از خواهش های دل از خواستن ها ونداشتن ها

دارد دیر می شود دارم پیر می شوم دل می خواهد نگاه پر خنده اش را دستهای کوچکش را وچشمهای  معصومش را دلم غنج میزند برای بوسیدنش ودلم چه چیز های دیگر که نمی خواهد کاسه صبرم لبریز است ودلم خونین پس کی صبوریم نتیجه می دهد

/ 0 نظر / 16 بازدید