دلنوشته- کدامیک

خدایا من همه خواستن شدم


وتو ندادن


من همه طلب شدم


وتو تردید


من همه شکفتنم وتو همه شک


خدایا بر درگاه نیازت بستر گسترانیده ام و خیال رفتن ندارم


می توانی برانی ام می توانی بپذیری


کدامیک...

/ 1 نظر / 19 بازدید