انتظار یلدایی

 

وبازهم من واین انتظار یلدایی

ویک سوال مکرر چرا نمی آیی

پناه برده ام آقا به بغض و آه وسکوت

تورا که هرچه صدا میزنم نمی آیی


 

/ 3 نظر / 18 بازدید
صبا

سلام عزیزم.خوبی؟ ببخش که کم سرمیزنم.باورکن فرصت نمیکنم مثل سابق بیام نت اماهرباربیام بهت سرمیزنم.دوووووووووووستت دارم. به روزم

helper

شکوه ظهور تو هنوز پرچم توفیق بر نیفراشته است و خورشید جمالت هنوز دیباى زرین خود را بر زمستان جان ما نگسترده است، اما مهتاب انتظار در شب هاى غیبت ‏سوسو زنان چراغ دل هاى ماست. نام تو حلاوت هر صبح جمعه است و حدیث تو ندبه آدینه‏ها. دیگر از خشم روزگار به مادر نمى‏گریزم و در نامهربانی هاى دوران، پدر را فریاد نمى‏کشم؛ دیگر رنج ‏خار مرا به رنگ گل نمى‏کشاند؛ دیگر باغ خیالم آبستن غنچه‏هاى آرزو نیستند؛ دیگر هر کسى را محرم گریستن هاى کودکانه‏ام نمى‏کنم.