خدای درون

اکنون نظم الهی برقرا میشود و قدرت خدای درونم آن را نگاه میدارد.
  من اکنون فکر و جسمم را به خداوند معطوف میکنم.
 من اکنون مشتاق و آماده ام که افکار نادرست و منفی مربوط به خودم و دیگران را کنار بگذارم و
میدانم خداوند از همه اشتباهاتم میگذرد.
من  اکنون آن گونه خودم را می بینم که خداوند مرا می بیند یعنی با نورافشانی او بر تک تک
سلولهای جسمم.
  من پاکُ طاهر و سلامت و آزاد هستم.
  خداوند را برای قدرت شفابخشی اش شکر میکنم.
 خداوند را برای اجابت تمناها و آرزوهای قلبی ام سپاس میگویم.
  خدا را شکر میکنم که اکنون و برای همیشه کامل و آزاد و نیکویم.

 


/ 1 نظر / 17 بازدید
زهرا

سلام مهتاب عزیز. من به یاد همه دوستان بودم. موفق باشی