پس چرا ستاره آرزو کنم؟

همسرم شاکیست از این که همش زل زدم به صفحه کامپیوتر وهمش یا دارم میخونم یا می نویسم .نمیدونه من خسته ام .نمیدونه دیگه بریدم .گاهی اوقات احساس می کنم مسئله من برای او مهم نیست پس چرا من ستاره آرزو کنم؟

/ 1 نظر / 18 بازدید
مهتاب

عشق هنگامی تحقق می یابد که تو آسمان درون خویش را تجربه کرده باشی مراقبه کن - سکوت و آرامش ذهن غواص وجود خود شو و به عمق وجود خود برو وقتی پرندگان میخوانند خوب به آوازشان گوش بسپار وقتی به آستانه ی گلی می رسی با حیرت گرم تماشایش شو اجازه نده دانسته های کهنه و بیات حجاب نگاه تو شوند به چیزی برچسب نچسبان یاد بگیر سازی را بنوازی آدم ها را ببین و با آنها در آمیز هر انسانی آیینه ایست که خدا را به شیوه ی ویژه خود به تو نشان میدهد از آدم ها یاد بگیر... نترس هستی تو را به شیوه های گوناگون حمایت میکند اعتماد کن اعتماد تو را از نیروی عشق سرشار میکند نیروی عشق همه هستی را متبرک میکند عشق به خودی خود کامل است!