جسم زنده

حرفی به من بزن

آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را بتو می بخشد

جز درک زنده بودن از تو چه می خواهد؟

حرفی به من بزن

من در پناه پنجره ام

با آ فتاب رابطه دارم


/ 0 نظر / 17 بازدید