فردا

 

 

 

فردا که باز هم خورشید طلوع کند ، باز من مثل همیشه استوارتر 

محکم تر

امیدوارانه تر ، چشم به راهت خواهم ماند ، خواهم ماند.

/ 0 نظر / 18 بازدید