بشارت

وبدین بشارتست که ارام میگیرم

ای بخشاینده ی همه سیه نامگان

با همه شرمندگی ها وقصور بندگی ها

از پیشگاهت امید بخشایش دارم

/ 0 نظر / 3 بازدید