قاب عکس

بازم تنهام و دوباره دلم هواتو کرده آخ که چقدر دلم
برای صدای پر محبتت تنگ شده داری دوباره از توی
قاب  عکس با اون چشمهای قشنگت نگام می کنی این روزهای
تنهاییم رو حدس میزدی ؟اون وقتا وقتی مثل همیشه
نگرانت و دلواپست بودم گوشی رو بر میداشتم و
زنگها رو میشمردم می دونستم تا بلند بشی و به تلفن
برسی چند دقیقه طول می کشه چند دقیقه ای که دلم
هزار راه میرفت که نکنه دوباره بدحال شده باشی
نکنه دوباره پات درد گرفته ونکنه قلب مهربونت
دوباره داره بی وفایی می کنه وهزار فکر وخیال
دیگه ................وقتی گوشی رو بر می داشتی
  و اولین الو رو می گفتی وصدای مهربونت تو
گوشی میپیچید سریع ار لحن صدات می فهمیدم که
حالت خوبه ذوق می کردم و گوش می گرفتم به حرفای
قشنگت تو می گفتی ومن می شنیدم می گفتی
ومی گفتی ومن می نیو شیدم آخ که چقدر
دلم تنگ شده برای همه ی حرفات وهمه ی
نصیحتات و همه ی چیزایی که یه روزی
بود وحالا نیست ..............مزمزه
شوری اشک منو از رویاهای قشنگم بیرون
 می کشه و دوباره چشمان پر از اشکم به قاب عکست خیره میشه .................از پشت پرده سنگین اشک نگا هم 
 به نگاه یک جفت چشم گره میخوره که مهربانانه 
مرا می نگرند و به صبوری دعوتم می کنن


 


/ 2 نظر / 83 بازدید
آرام

سلام عزیزم...واقعا بهت تسلیت میگم..نمیدونی چقدر ناراحت شدم...خیلی خیلی سخته..من حتی نمیتونم فکرشو بکنم...نمیتونم درک کنم ...با تمام وجود از خدا میخوام به حق این ماه عزیز روح مادرتو شاد کنه...خدا بهتون صبر بده...ولی یه چیزیو بدون مادرت زنده است و ناظر به اعمال و رفتار تو ..با ناراحتی تو ناراحت میشه و با خوشحالی تو شاد میشه...انشالا خدا هرچه زودتر دامنتو سبز کنه تا روح مادرت شاد بشه..انشالا

ملوس

نامه ای از خدا به: شما تاریخ : امروز از: خالق موضوع : خودت من خدا هستم. امروز من همه مشکلاتت را اداره میکنم. لطفا به خاطر داشته باش که من به کمک تو نیاز ندارم. اگر در زندگی وضعیتی برایت پیش آید که قادر به اداره کردن آن نیستی، برای رفع کردن آن تلاش نکن. آنرا در صندوق (برای خدا تا انجام دهد) بگذار . همه چیز انجام خواهد شد ولی در زمان مورد نظر من ، نه تو ! وقتی که مطلبی را در صندوق من گذاشتی ، همواره با اضطراب پیگیری نکن. در عوض روی تمام چیزهای عالی و شگفت انگیزی که الان در زندگی ات وجود دارد تمرکز کن. روز خوبی داشته باشی‌ دوستدار تو خداوند