سکوت

عشق هنگامی تحقق می یابد که تو آسمان درون خویش را تجربه کرده باشی

سکوت را تجربه کن و آیینه صفت شو
زندگی را در خود منعکس کن...

/ 0 نظر / 18 بازدید