زن بودن

آری زن بودن و زیستن، زن بودن در شمار آمدن، زن بودن و حرف زدن و محبت دیدن.

زن بودن و انسان بودن، حقیقت داشت. زیرا از پشت پرده های رحمتِ آسمان، کوثر رحمت آمده بود، کوثر زاینده انسانیت و بزرگی.

او آمده بود، تا زنگار حقارت را از روح زنان تحقیر شده بزداید. و باور انسان بودن را به آنها بچشاند.

او آمده بود، تا شعر راستین حقیقت را ـ که موسیقی حیاتش در دستان زن بود، ـ بسراید. و عشق را در جامدان تقوی و پاکدامنی و ایثار به انسان بیاموزد.

او آمده بود، تا زن باشد و زن را آن گونه که هست و آن گونه که باید باشد، بشناساند؛ زنی که دامانش زمین رویش درخت پاک و روشن امامت باشد و از آنجا زینب برخیزد و حسین.

زنی که خود نور بود و کوثر زاینده نور!

 

 

 


/ 6 نظر / 18 بازدید
باغ رضوان

سلام نوشته خوبی دارید در کل اگر دوست داشتی یه سری به ما بزنید شاید دوست شدیم منتظرم[گل][گل][گل][گل]

صبا

این روزاخیلی به یادتم عزیزم. به روزم

پري

سلام / حالت خوبه عزيزم؟

عهدنامه

سلام خوشحال میشم نظرتون رو نسبت به این موضوع بدونم. http://ahdname.persianblog.ir/post/17

زهرا

برایت دعا کردم خدا ازتو بگیرد هرآنچه خدا را ازتو میگیرد[گل] شب آرزوهات مبارک[گل]

زهرا

برایت دعا کردم خدا ازتو بگیرد هرآنچه خدا را ازتو میگیرد[گل] شب آرزوهات مبارک[گل]