بی تاب

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

/ 1 نظر / 16 بازدید
صبا

[بغل]اینقدربیقراری نکن بانو.توکه بایدبهترازمن بدونی راه حلش بی خیالیه نه بیقراری[چشمک]