شکوفه های بهار نارنج

خداوند! نه در تن من توانی هست که بازیچه شعله های قهرت شوم و نه در باور من گنجایشی، که دست های پر از امید، خالی به سینه ام برگردد.

مهربان پروردگارا!

در حالی دست هایم را به بهشت اجابتت بلند کرده ام، که به شکوفه های بهار نارنج رحمتت ایمان دارم. در حالی که نیازمندی ام را به بی نیازی ات گره زده ام. با این که خو کرده به اسارت تنم و بال و پر بسته قفس بدن، اما خوشم که زیر چتر آسمان مهربانی ات نفس می

کشم.

 

 

 

 

ابراهیم قبله آرباطان

 

 

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
سارا

در لحظات شادي خدا را ستايش کن در لحظات سختي خدا را جستجو کن در لحظات آرامش خدا را مناجات کن در لحظات دردآور به خدا اعتماد کن... مطمئن باش کمکت می کنه....

صبا

اوست خدای قادرومتعال[بغل][ماچ]

م.الف

سلام عزيز بدون مقدمه چيني با كمي دلتنگي! بروزم و بيصبرانه چشم به راه حضور و نظر ارزشمندت. شاد و پاينده بماني

م.الف

سلام عزيز بسيار ممنون بابت حضور و نظر ارزشمندت .[گل]

بهار

چه دعاهای قشنگی..... معلومه دست به قلم خوبی داری مهتاب خانم